top of page

CENÍK A PODMÍNKY

CENÍK SLUŽEB A PLATBA

Svoje služby nabízím pouze na přímou platbu, nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Poskytuji slevu studentům, samoživitelům, důchodcům a lidem v nouzi.

Individuální konzultace (osobně nebo online) v délce 50 minut                           1,100 Kč

Individuální konzultace v angličtině v délce 50 minut                            1,300 Kč

Platby přijímám v hotovosti na konci sezení nebo převodem na účet po absolvovaném sezení.

Číslo účtu: 115-2630840257/0100

ZRUŠENÍ KONZULTACE

Termín konzultace je závazný pro klienta i pro mne. Pokud klient zruší objednaný termín méně než 24 hodin před domluvenou konzultací, hradí ji v plné výši, jako kdyby proběhla. Výjimkou je nemoc. Pokud se stane, že musím domluvené sezení zrušit méně než 24 hodin předem já, má u mne klient další konzultaci zdarma. 

OCHRANA ÚDAJŮ

Při zpracování údajů o klientech postupuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů. Údaje o klientech zpracovávám za účelem poskytování služeb psychoterapeutického poradenství dle uzavřeného terapeutického kontraktu s klientem. Osobní údaje zpracovávám v rozsahu: jméno, telefonní číslo, email, případně fakturační údaje klienta. O sezeních s klienty si vedu digitální dokumentaci a během konzultace si mohu psát poznámky, které slouží pro mou přípravu, sloužící k co nejkvalitnějšímu naplnění terapeutického kontraktu. Údaje v poznámkách jsou chráněny a nejsou dostupné třetím osobám. 

bottom of page