top of page

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Terapeutické konzultace a poradenství poskytuji dospělým klientkám a klientům. S rodinnými příslušníky klienta je v případě potřeby po vzájemné dohodě možné jednorázové společné sezení. Mám pracovní zkušenosti a vzdělání zejména v následujících oblastech:

ZÁVISLOSTI
DEPRESE, VYHOŘENÍ 
​ROVNOVÁHA ŽIVOTNÍHO STYLU, ŽIVOTNÍ VIZE, SEBEROZVOJ

Chcete najít v v životě balanc? Hledáte svou životní vizi a naplnění? Máte pocit, že stojíte na křižovatce a nevíte, kam v životě dále směřovat? Chcete lépe porozumět sami sobě a rozvíjet se? Mohu Vám být na této cestě průvodcem. 

ÚZKOSTNÉ PORUCHY A OBTÍŽE
STRES A TRAUMA, PTSD

Mám zkušenosti s pobytovou i ambulantní léčbou závislostí na alkoholu, lécích (benzodiazepiny, hypnotika) a stimulantech (kokain, pervitin). Mohu Vám nabídnout pomoc i v případě problematického závislostního chování (gambling, nakupování, internet, pornografie).

Dlouhodobý stres neblaze působí na naše zdraví a kvalitu života. Prožíváte těžké stresující období? Máte pocit, že to přestáváte zvládat? Společně se můžeme podívat na to, jak zdroje stresu ve Vašem životě snížit a kde můžete najít a načerpat síly k jeho zvládání.  Mohu Vám také pomoci se zpracováním traumatické události a s léčbou posttraumatické stresové poruchy. 

Trápí vás nechuť do života, nadměrný pesimismus a skepse, nedostatek energie? Nemáte o nic zájem a z ničeho se neradujete? Ztratili jste životní elán? Kognitivně-behaviorální terapie je jedním z účinných způsobů, jak depresi a vyhoření léčit.

Rádi byste se zbavili nějaké specifické fobie (třeba strach z pavouků nebo létání)? Sužují Vás záchvaty paniky, necítíte se dobře mezi lidmi (sociální fobie), nebo Vám život komplikuje obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)? Ozvěte se.

bottom of page